Konceptet for et nyt museum
Tegning over placering på Nyt Museum
Tegninger over naturen og byen - Nyt Museum
Landskabstegning Nyt Museum

Vi vil sikre unikke arkitektoniske rammer af internationalt format, der åbner museet mod byen, og som formmæssigt understøtter Jorns kunstsyn og visionen om et Ministerium for Forstyrrelser

Museum Jorn Vision, OVERORDNEDE MÅL