Museum Jorn
Museum Jorn
Museum Jorn
Museum Jorn

Vi vil sikre unikke arkitektoniske rammer af internationalt format, der åbner museet mod byen, og som formmæssigt understøtter Jorns kunstsyn og visionen om et Ministerium for Forstyrrelser

Museum Jorn Vision, OVERORDNEDE MÅL